Έκδοση Δεσμευτικών Προσφορών Όρων Σύνδεσης 2 Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιομάζα της BIOSOL ΕΠΕ
27/05/2014

Η εταιρία μας BIOSOL ΕΠΕ έλαβε από τον ΔΕΔΔΗΕ δεσμευτικές Προσφορές Όρων Σύνδεσης για τις δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από βιομάζα ισχύος 500 kWp η κάθε μία στις περιοχές Βασιλικών και Λακκιάς Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι μονάδες θα λειτουργούν με συνθετικό αέριο (syngas) παραγόμενο από βιομηχανικά πριονίδια (woodchips) και πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγουν και 800 kW θερμικά η κάθε μία, τα οποία η εταιρία σκοπεύει να διοχετεύει σε 2 κλειστά υδροπονικά θερμοκήπια που σχεδιάζει (20 στρέμματα έκαστο).


Αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

  • οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση του συνθετικού αερίου που προέρχεται από αεριοποίηση μικρών κομματιών ξύλου (woodchips) εντάσσονται στους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με ΜΗΔΕΝΙΚΗ συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  • Οι μονάδες είναι φτιαγμένες για να αεριοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κομμάτια ξύλου προερχόμενα από ελεγχόμενες υλοτομήσεις και κλαδέματα.
  • Οι μονάδες θα αποφέρουν συνολικά πάνω από 350.000 € το χρόνο στην τοπική κοινωνία, μέσα από: α) τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των κατοίκων, β) την εργασία ανθρώπων από την περιοχή και γ) τη συνεργασία με επαγγελματίες της περιοχής για παροχή υπηρεσιών (μεταφορές πρώτης ύλης και τέφρας, βοηθητικές εργασίες κλπ).
  • Έπειτα από την κατασκευή και θέση σε λειτουργία και των 2 θερμοκηπίων, η ετήσια συνολική οικονομική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία θα υπερβεί τις 500.000 .