Η RESEL AE έχει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο και ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας "ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο "BIOSOL ΕΠΕ", η οποία από το 2012 λειτουργεί 8 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 740 kW στο ηπειρωτικό (διασυνδεδεμένο) σύστημα και σε μή διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:

  • ΦΒ 200 kW στη Λέρνα, Νομού Αργολίδας
  • ΦΒ 100 kW στο Βαλτέτσι, Νομού Αρκαδίας
  • ΦΒ 100kW στο Γεράκι, Νομού Λακωνίας
  • ΦΒ 200kW (2 X 100 kW) στη Διμυλιά, νήσο Ρόδου
  • ΦΒ 140 kW (2 Χ 60 kW & 1 X 20 kW) στο Μανταμάδο, νήσο Λέσβου

Οι ΦΒ σαθμοί της BIOSOL παράγουν ετησίως 1.200.000 kWh (1.200 MWh) και εξοικονομούν περίπου 650 τόνους CO2.


ΒΙΟΜΑΖΑ - SYNGAS

Η BIOSOL ΕΠΕ έχει επιπλέον λάβει δεσμευτική Προσφορά Όρων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκληρώνει την αδειοδοτική διαδικασία για την κατασκευή και λειτουργία δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 500 kWp η κάθε μία στα Βασιλικά και στη Λακκιά Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Οι μονάδες θα αεριοποιούν πριονίδια υλοτομίας και θα εκμεταλλεύονται το παραγόμενο συνθετικό αέριο (syngas) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατασκευή των μονάδων είναι προγραμματισμένη για το 3ο τρίμηνο του 2016.

Το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας αναφορικά με τις μονάδες βιομάζας προβλέπει σε δεύτερη φάση την εγκατάσταση συνολικά 40 στρεμμάτων κλειστών υδροπονικών θερμοκηπίων, όπου θα διοχετεύεται η θερμότητα που θα παράγεται από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (800kWth X 2).


Αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

  • οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση του συνθετικού αερίου που προέρχεται από αεριοποίηση μικρών κομματιών ξύλου (woodchips) εντάσσονται στους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με ΜΗΔΕΝΙΚΗ συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  • Οι μονάδες είναι φτιαγμένες για να αεριοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κομμάτια ξύλου προερχόμενα από ελεγχόμενες υλοτομήσεις και κλαδέματα.
  • Οι μονάδες θα αποφέρουν συνολικά πάνω από 350.000 € το χρόνο στην τοπική κοινωνία, μέσα από: α) τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των κατοίκων, β) την εργασία ανθρώπων από την περιοχή και γ) τη συνεργασία με επαγγελματίες της περιοχής για παροχή υπηρεσιών (μεταφορές πρώτης ύλης και τέφρας, βοηθητικές εργασίες κλπ).
  • Έπειτα από την κατασκευή και θέση σε λειτουργία και των 2 θερμοκηπίων, η ετήσια συνολική οικονομική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία θα υπερβεί τις 500.000 .