Η RESEL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. είναι ο καρπός 20 χρόνων ενεργειακής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που εισήγαγαν στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για τα Φωτοβολταϊκά, τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), τα Βιοκαύσιμα και την Εμετάλλευση της Γεωθερμίας.

Κάνοντας τη γνώση μας για την Ενέργεια και τη αγάπη μας για το Περιβάλλον επιχειρηματική δραστηριότητα, οι άνθρωποι της RESEL στοχεύουμε στην υλοποίηση κερδοφόρων πράσινων ενεργειακών επενδύσεων και στην αειφορία.

Η RESEL προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για επενδυτικά σχέδια σε σταθμούς ΑΠΕ σε όλη την Ελληνική επικράτεια:

• Επιλογή και Τεχνική Εκτίμηση της τοποθεσίας εγκατάστασης της επένδυσης
• Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για την κατασκευή και Κατασκευή του σταθμού ΑΠΕ (Turn-Key)
• Ασφάλιση, Λειτουργία & Συντήρηση του σταθμού ΑΠΕ
• Αξιολόγηση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ για πώληση/εξαγορά

Η RESEL έχει ως βασική αρχή την υλοποίηση - για λογαριασμό του Επενδυτή - μακροχρόνιων επενδύσεων υψηλής απόδοσης και χαμηλού επενδυτικού κινδύνου στο χώρο της Ενέργειας.

Με εγγυήσεις τη βαθιά γνωση του θεσμικού πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της ενεργειακής αγοράς, την εμπειρία στην κατάρτιση αναλυτικών και εμπεριστατωμένων σχεδίων στο χώρο της ενέργειας και τη στενή συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, η RESEL δημιουργεί υπεραξία για τον ενεργειακό Επενδυτή.