Η RESEL Α.Ε. εξειδικεύεται στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών στον τομέα του φυσικού αερίου:

• Έκδοση Αδειών Προμήθειας Φυσικού Αερίου
• Εγγραφή Προμηθευτών φυσικού αερίου στο Μητρώο Χρηστών Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ
• Πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους καταναλωτές (επιλέγοντες πελάτες)
• Συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων (εισαγωγέων και προμηθευτών) σε διαδικασίες δέσμευσης χωρητικότητας στο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Σταθμό Επαναεριοποίησης LNG Ρεβυθούσας, λοιπά σημεία εισόδου - εξόδου Συστήματος)