Η υδραυλική ενέργεια είναι ανανεώσιμη και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας. Οι Μικρού Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (Μ.ΥΗ.Σ.) αξιοποιούν την ενέργεια του νερού για την παραγωγή ηλεκτρκού ρεύματος. Οι πολύ υψηλοί βαθμοί απόδοσης των υδροστροβίλων που υπερβαίνουν ακόμα και το 90% και η πολύ μεγάλος κύκλος ζωής των υδροηλεκτρικών (έως και 100 έτη), αποδεικνύουν την τεράστια ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την τεχνολογική ωριμότητα των Μ.ΥΗ.Σ.

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα:
• δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο
• αξιοπιστία
• παραγωγή ενέργειας χωρίς διακυμάνσεις
• μεγάλη διάρκεια ζωής
• σύντομος χρόνος απόσβεσης επένδυσης λόγω χαμηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας και μηδενικού κόστους πρώτης ύλης
• μηδενικές εκπομπές ρύπων και περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
• ταυτόχρονη εκμετάλλευση και για άλλες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση κλπ.)

Η RESEL Α.Ε. παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων σε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ.)

Οι Υπηρεσίες μας:
• Επιλογή και Τεχνική Εκτίμηση της τοποθεσίας εγκατάστασης
• Διενέργεια Μετρήσεων υδατικού δυναμικού
• Σχεδιασμός, Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για την κατασκευή και Κατασκευή (Turn-Key)
• Ασφάλιση, Λειτουργία & Συντήρηση
• Αξιολόγηση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων για πώληση - εξαγορά

 

Νερό = Ενέργεια