Η RESEL Α.Ε. παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων σε:
• Αιολικά
• Μικρά Αιολικά

Οι Υπηρεσίες μας:
• Επιλογή και Τεχνική Εκτίμηση της τοποθεσίας εγκατάστασης
• Μετρήσεις αιολικού δυναμικού σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα
• Σχεδιασμός, Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για την κατασκευή και Κατασκευή (Turn-Key) σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες
• Ασφάλιση, Λειτουργία & Συντήρηση σε συνεργασία με τους καλύτερους συντηρητές αιολικών του ελλαδικού χώρου
• Αξιολόγηση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων για πώληση - εξαγορά

 

 

 

Αέρας = Ενέργεια