Η RESEL Α.Ε. εξειδικεύεται στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών στον τομέα Προμήθειας Ηλεκτρισμού:

• Έκδοση Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρισμού
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης Προμηθευτών με το ΔΕΣΜΗΕ
• Εγγραφή Προμηθευτών Ηλεκτρισμού στο σχετικό Μητρώο του ΔΕΣΜΗΕ
• Πώληση ηλεκτρισμού σε μεγάλους καταναλωτές (επιλέγοντας πελάτες) για λογαριασμό προμηθευτών
• Συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων (εισαγωγέων και προμηθευτών) σε διαδικασίες δέσμευσης χωρητικότητητας στο Σύστημα Ηλεκτρισμού (μέσω των σχετικών μηνιαίων και ετήσιων διαγωνισμών του ΔΕΣΜΗΕ)