Η RESEL Α.Ε. παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων σε:

 • Επίγειους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς
 • Φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις
 • Φωτοβολταϊκά σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες
 • Φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις με υπαγωγή στη διαδικασία του NET-Metering (αναμένεται Υ.Α.)

Οι Υπηρεσίες μας:

 • Επιλογή και Τεχνική Εκτίμηση της τοποθεσίας εγκατάστασης
 • Σχεδιασμός, Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για την κατασκευή και Κατασκευή (Turn-Key)
 • Ασφάλιση, Λειτουργία & Συντήρηση
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων για πώληση - εξαγορά

 

Ήλιος = Ενέργεια

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (έως 10 kWp)

Η RESEL αναλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, καθώς και τη δανειοδότηση, τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος στην κατοικία ή στην επιχείρησή σας με το κλειδί στο χέρι (turn-key). 

Το πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτολταϊκών συστημάτων σε κτίρια αφορά οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύους έως 10 κιλοβάτ (kWp) στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεράντων, προσόψεων και σκιάστρων και βοηθητικών χώρων του κτιρίου (αποθήκες και χώροι στάθμευσης).

Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο παραγωγός πληρώνεται γι' αυτή με εγγυημένη για 25 χρόνια τιμή (όσο ισχύει και η Σύμβαση Συμψηφισμού με τη ΔΕΗ). Ο παραγωγός συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνει στην τιμή που το πληρώνει και σήμερα (περίπου 0,10-0,12Euro/kWh). Η ΔΕΗ εγκαθιστά νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Παράδειγμα: το φωτολταϊκό παράγει στο 4μηνο ενέργεια αξίας 1600 Euro και στο κτίριο καταναλώνεται ενέργεια αξίας 400 Euro. Ο λογαριασμός θα είναι πιστωτικός κατά 1200 Euro, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι:

 • Για την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών, δεν απαιτείται καμία άδεια.
 • Όλο το κόστος διαδικασίας, μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι δυνατό να καλυφθεί με τραπεζικό δάνειο.
 • Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας είναι ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ. Ο παραγωγός δεν θεωρείται επιτηδευματίας και απαλλάσσεται από τήρηση βιβλίων.

Προϋποθέσεις για φωτοβολταϊκό σε κατοικία ή μικρή επιχείρηση

Για να ενταχθεί κάποιος ιδιοκτήτης κατοικίας ή μικρής επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 1. Να έχει την πληρή κυριότητα του κτιρίου, στο οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει το φωτοβλοταϊκό σύστημα, ή ένα από τα παρακάτω: ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή συνδιοδικτησία (Στις περιπτώσεις όμως αυτές, όλοι όσοι έχουν δικαιώματα επί του κτιρίου συνυπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την δανειοδότηση του φωτοβολταϊκού συστήματος).
 2. Ο μετρητής της ΔΕΗ να είναι στο όνομά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αλλάξει και να περάσει στο όνομά του.
 3. Να έχει τοποθετημένο ηλιακό θερμοσίφωνα για την κάλυψη μέρους των αναγκών του σε ζεστό νερό. Αν δεν έχει ηλιακό θερμοσίφωνα εγκατεστημένο, θα πρέπει στην αίτηση προς την Τράπεζα για το δάνειο να δηλώνει την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα παράλληλα με την εγκατάσταση του φωτοβλταϊκού συστήματος (Η χρηματοδότηση για την αγορά και εγκατάστασή του περιλαμβάνεται στα έξοδα).

Διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκού στο δίκτυο

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ. Συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης. (περιγραφή τύπου εξοπλισμού και σχετική τεχνική μελέτη). Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και εντός 20 ημερών διατυπώνει έγγραφη Προσφορά Σύνδεσης.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στη ΔΕΗ.
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καταβολή της σχετικής δαπάνης. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νεά έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στη ΔΕΗ (ή σε άλλον Προμηθευτή, εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής του ενδιαφερομένου).
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού με τη ΔΕΗ. Η Σύμβαση υπγράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στη ΔΕΗ. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Η ΔΕΗ διενεργεί έλεγχος της εγκατάστασης.
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.