• Ενεργειακή εξειδίκευση και τεχνογνωσία

    Η RESEL Α.Ε. είναι ο καρπός 20 χρόνων ενεργειακής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που εισήγαγαν στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για τα Φωτοβολταϊκά, τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), τα Βιοκαύσιμα και την Εμετάλλευση της Γεωθερμίας.

  • Υλοποίηση κερδοφόρων πράσινων επενδύσεων

    Κάνοντας την αγάπη μας για την Ενέργεια και τη συνέιδησή μας για το Περιβάλλον επιχειρηματική δραστηριότητα, οι άνθρωποι της RESEL Α.Ε. στοχεύουμε στην υλοποίηση κερδοφόρων πράσινων επενδύσεων και στην αειφορία.

  • Μακροχρόνιες επενδύσεις υψηλής απόδοσης

    Η RESEL Α.Ε. έχει ως βασική αρχή την υλοποίηση - για λογαριασμό του Επενδυτή - μακροχρόνιων επενδύσεων υψηλής απόδοσης και χαμηλού επενδυτικού κινδύνου στο χώρο της Ενέργειας.